UTAMA | INSTITUT PENYELIDIKAN PRODUK HALAL

UPM menawarkan pelbagai program pengajian pascasiswazah sebagai langkah untuk menjadikan Malaysia hab kecemerlangan pengajian tinggi pada peringkat serantau dan antarabangsa. UPM sentiasa berusaha untuk melahirkan pelajar yang seimbang dari aspek akademik dan etika kerana golongan ini bakal menjadi perantara untuk meningkatkan citra dan nama UPM ke persada dunia. UPM pada waktu ini mempunyai peratusan staf akademik dengan kelulusan PhD yang tertinggi berbanding Universiti awam lain di Malaysia. Kami juga menyediakan persekitaran pembelajaran yang kondusif kepada pelajar dari lebih 60 buah negara agar mereka dapat merasai sendiri pengalaman yang berharga ini.

Universiti Putra Malaysia (UPM) amat menitikberatkan keperluan dan keselesaan pelajar semasanya iaitu pelajar yang sedang menjalankan pengajiannya di UPM. Justeru, UPM menyediakan pelbagai kelengkapan teknologi dan juga kemudahan bagi menjamin keselesaan para pelajar.

Selain daripada itu, pelbagai program dan aktiviti bukan akademik dijalankan untuk pelajar semasa agar mereka berasa gembira semasa berada di UPM dan sekaligus dapat menyeimbangkan pencapaian akademik dan pembangunan insaniah untuk kehidupan lestari.

Bagi yang berminat untuk mengetahui maklumat terperinci mengenai Persatuan Alumni UPM, boleh layari Laman Web Rasmi Pusat Alumni dan Persatuan Alumni  pada bila-bila masa. 

Komitmen yang tinggi dalam persekitaran yang dinamis adalah kunci utama kepada kecemerlangan warga UPM dalam melaksanakan misi dan visi universiti. Sehingga Julai 2017, UPM mempunyai 5,831 warga kerja yang berdedikasi dan berdaya saing dalam bidang masing-masing.

 

artikel
Al-ISTIHALAH
Consumers particularly Muslims are more selective in choosing food products which are guaranteed “halal” and “toyyiban” (wholesomeness), free from of any element of doubt. There is sizable issue on halal and haram in food production in our society. For instance, animals being fed with filth, the use of steam from the burnt filth, the spiritual cleansing of dead skin and etc. Some of the issues can be solved by turning to alternative instrument, for example al-Istihalah.
Al-ISTIHALAH
THE SECRET OF LIFE
THE SECRET OF LIFE
SAMAK CLAY
SAMAK CLAY
Artikel-artikel lain...
berita
Program Mobiliti (Inbound) Pelajar Siswazah Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA) Brunei Darussalam
Program Mobiliti (Inbound) Pelajar Siswazah Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA) Brunei Darussalam
Institut Penyelidikan Produk Halal (IPPH) telah menerima 5 orang pelajar mobiliti (inbound) dari Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA) Brunei Darussalam baru-baru ini. Pelajar siswazah ini terdiri daripada seorang pelajar PhD, seorang pelajar master secara Penyelidikan, dan 3 orang pelajar master
pengumuman
Tiada tawaran sebutharga.


MAKLUMAT LANJUT: http://etender.upm.edu.my

Tiada tawaran jawatan kosong.


MAKLUMAT LANJUT: SPJOnline

aktiviti
ikuti kami
fb.png
insta.png
google+.png
C1591338195