| HALAL PRODUCTS RESEARCH INSTITUTE
list of latest announcement
Merujuk kepada perkara di atas, ingin dimaklumkan bahawa IPPH akan menerima lawatan dari Universiti Shinshu, Jepun . Berikut merupakan butiran lawatan tersebut: Tarikh : 28 Feb 2017 (Selasa) Waktu : 10.00 pagi

Starting on the 13th of March 2017, IPPH and all PTJ web site at UPM has a new look.&n

3 orang ketua Lab IPPH akan bersiaran dalam dalam Sesi bual bicara HALAL di Putra FM bersaluran 90.7 bertujuan untuk mempromosikan IPPH dan MIHAS 2017.

Waktu bersiaran : Jam 12tgh - 1.00 ptg

Tarikh : 4 April 2017

Tempat : Putra

Sukacita dimaklumkan bahawa YBhg. Prof. Ir. Dr. Yus Aniza Yusof telah dilantik sebagai Timbalan Pengarah IPPH yang baharu mulai 1 April 2020 untuk tempoh 3 tahun. Warga IPPH mengucapkan setinggi-tinggi tahniah di atas pelantikan tersebut dan percaya YBhg. Prof. akan terus memberikan perkhidmatan cemerlang dalam memastikan segala misi dan matlamat Universiti dapat direalisasikan dengan jayanya. Insya-ALLAH.

 

Vice Chancellor of UPM, Prof. Dr. Mohd. Roslan Sulaiman has appointed Assoc. Prof. Ts. Dr. Mohd Nasir Mohd Desa as the Director of Halal Products Research Institute (HPRI) on 15th December 2020. HPRI would like to congratulate Assoc. Prof. Ts. Dr. Mohd Nasir as the new director of HPRI and wishing him all the best. Together we are united!

 

Save

Berikut adalah butiran lawatan tersebut:

Tarikh : 5 Julai 2017 (Rabu)
Masa : 10.00 a.m.

Tempat : Bilik Seminar IPPH

Jumlah Pelawat: 20 orang (staf akademik, staf pengurusan dan staf makmal)

Pembentang : Prof Madya Dr Mohd Nasir Mohd Desa

Date : 6 Julai 2017 (Khamis)
Time : 10.00 a.m.

Venue : Bilik Seminar IPPH

Total visitor : 37 person (10  MTQMSA Officer  and 27  MTQMSA Diploma Students)

Presenter : Prof Madya Dr Rodziah Atan

Dimaklumkan bahawa Audit Dalaman QMS ISO 9001:2015 tahun 2017 bagi  IPPH telah dijadualkan  pada 10 Julai 2017 (Isnin)

Sukacita dimaklumkan, Portal Putra UPM kini boleh digunakan untuk mengakses pelbagai sistem aplikasi melalui satu antara muka.

Portal Putra UPM (http://portal.upm.edu.my) merupakan inisiatif Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC) UPM bagi menyediakan kemudahan capaian atau ‘access gateway’ ke sistem aplikasi Universiti dengan menerapkan teknologi pengesahan (authentication) UPM-ID Single Sign-On (SSO).

Dengan adanya Putra Portal UPM, konsep “Single Sign-On (SSO)” diamalkan, dimana capaian kepada pelbagai sistem aplikasi dapat dibuat dengan menggunakan single ID (UPM-ID) dan paparan juga mesra peranti mudah alih.

Untuk makluman semua, sebanyak 21 sistem aplikasi telah menggunapakai konsep SSO, yang boleh dicapai melalui Portal Putra UPM (http://portal.upm.edu.my). 

Sebanyak 32 sistem aplikasi lain yang masih belum menggunapakai konsep SSO boleh juga dicapai pantas melalui ikon "NON SSO" pada Portal Putra UPM (http://portal.upm.edu.my). 

Untuk sebarang maklumat lanjut, sila hubungi Helpdesk iDEC (03 8947 1990) atau email idec_helpdesk@upm.edu.my 

Rujuk Pautan di sini 

 Sekian, terima kasih.

Please be informed that the UPM Information and Communications Development Center (iDEC) will implement the UPMNet Network Access Control System. This system has been implemented and used for all WiFi networks at UPM colleges.

Any UPM citizen who wants to access the Internet, need to go through the verification process using UPM-ID.

In this regard, the IDEC has expanded its implementation location through UPM through phased implementation beginning July 19th and the Institute of Biosciences has been listed for implementation on October 25, 2017.

Thank you

This system can be assessed through the link here, using computers and smartphones browser.

1. Graduate 

2. Research and Innovation

Halal Products Research Institute has been recognized as a Halal Training Provider registered under the Halal Professional Council

CERTIFIED CERTIFICATE

Sukacita kami ingin memaklumkan pelantikan Felo Penyelidik di Institut Penyelidikan Produk Halal (IPPH) sepertimana yang berikut:

  1. YBhg. Prof. Dato' Dr. Mohd Yazid Abd Manap

    Mulai 2 Mei 2018 mulai 1 Mei 2020

    Penempatan: Laboratori Perkhidmatan Halal

---------------------------------------------------------------

  1. Prof. Madya Ir. Dr. Nangkula Utaberta

    Mulai 05 September 2018 - 04 September 2020

    Penempatan: Laboratori Polisi dan Pengurusan Halal

    -------------------------------------------------------------------

  1. Dr. Sahar Abbasiliasi  

    Mulai 04 September 2018 hingga 03 September 2020

    Penempatan: Laboratori Penyelidikan Sains Halal

Sekalung tahniah diucapkan dan selamat datang ke IPPH.

Sukacita dimaklumkan bahawa Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) yang kini menjalankan fungsi sebagai Naib Canselor UPM telah melantik Prof. Madya Dr. Nor Ainy Mahyuddin sebagai Ketua Laboratori Penyelidikan Sains Halal, Institut Penyelidikan Produk Halal UPM berkuat kuasa mulai 15 Julai 2020 hingga 14 Julai 2023. Warga IPPH mengucapkan setinggi tinggi tahniah di atas pelantikan tersebut dan semoga Dr. Nor Ainy akan memberikan perkhidmatan cemerlang dalam memastikan segala misi dan matlamat Universiti dapat direalisasikan dengan jayanya. Insya-ALLAH.

 

         Adalah dimaklumkan   Pn. Hafizah bt. Latip ,Penolong Pegawai Tadbir (N29) baharu yang dilantik secara tetap oleh Universiti Putra Malaysia dan ditempatkan di Bahagian Pentadbiran, Unit Siswazah dan Penyelidikan, IPPH. Warga IPPH mengalu-alukan kehadiran Pn.Hafizah ke IPPH semoga beliau dapat memberikan perkhidmatan cemerlang dalam memastikan segala misi dan matlamat Universiti dapat direalisasikan dengan jayanya. Insya-ALLAH.

 

Sukacita dimaklumkan bahawa IPPH telah menerima Penolong Pendaftar Kanan yang baharu iaitu Puan Zaireen Zakaria . Warga IPPH mengalu-alukan kehadiran beliau serta mengucapkan setinggi-tinggi tahniah di atas pelantikan tersebut dan percaya Puan Zaireen Zakaria akan terus memberikan perkhidmatan cemerlang dalam memastikan segala misi dan matlamat IPPH dan Universiti dapat direalisasikan dengan jayanya. Insya-ALLAH.

 

IPPH akan menjalani Audit Pensijilan Semula Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) oleh pihak SIRIM pada 15 Disember 2021. Audit akan dijalankan secara ‘remote audit’

Sukacita dimaklumkan bahawa YBhg. Prof. Dr. Awis Qurni Sazili telah dilantik sebagai Pengarah IPPH yang baharu mulai 3 Januari 2022. Warga IPPH mengucapkan setinggi-tinggi tahniah di atas pelantikan tersebut dan percaya YBhg. Prof. akan terus memberikan perkhidmatan cemerlang dalam memastikan segala misi dan matlamat Universiti dapat direalisasikan dengan jayanya. Insya-ALLAH.

 

Link Kajian Kepuasan Pelanggan bagi tahun 2023 dibuka sepanjang tahun dan boleh dicapai melalui link berikut:

PRASISWAZAH: https://forms.gle/3YAF5CEGKannTVgj9

SISWAZAH: https://forms.gle/KJF1rJBpAwDF9zb19

PENYELIDIKAN DAN INOVASI: https://forms.gle/VoFDByPxUe7JUBtR9

PERKHIDMATAN SOKONGAN: https://forms.gle/UEFKybprRfXeBB596

Sekiranya pihak tuan/ puan mempunyai sebarang pertanyaan berkenaan perkara ini, tuan/ puan boleh hubungi kami melalui emel u-respons@upm.edu.my.

HALAL PRODUCTS RESEARCH INSTITUTE
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0397691426
0389439745
SXFdPAq~