Senarai Dokumen Rujukan Dalaman Dan Luaran | HALAL PRODUCTS RESEARCH INSTITUTE
» Senarai Dokumen Rujukan Dalaman dan Luaran

Senarai Dokumen Rujukan Dalaman dan Luaran

Dokumen Rujukan Dalam

1. 

Dokumen Rujukan Sistem Pengurusan ISO
Universiti Putra malaysia

Papar

 

Dokumen Rujukan Luaran (Akta)

1. 

Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 (Akta 30)

Papar

2. 

Akta Rahsia Rasmi 1972 (Akta 88)

Papar

3. 

Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 (Akta 127)

Papar

4.

Akta Arkib Negara 2003 (Akta 629)

Papar

 

Dokumen Rujukan Luaran (Lain-lain)

1.

Pelan Strategik UPM 2021-2025

Papar

2.

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015-2025

Papar

3.

Malaysian Standard MS ISO 9001:2015
Sistem Pengurusan Kualiti – Keperluan (Semakan Kedua) (ISO 9001:2015, IDT)

Papar

4.

Managing for The Sustained Success of an Organization - A Quality Management Approach (First Revision) (ISO 9004: 2009, IDT)

Papar

 

Dokumen Rujukan Luaran (Pekeliling)

1.

Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 2009 - Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan

Papar

2.

Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 2007 - Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan

Papar

 

Updated:: 14/07/2022 [salehan]

MEDIA SHARING

HALAL PRODUCTS RESEARCH INSTITUTE
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0397691426
0389439745
SXFdQAx~