Researcher | HALAL PRODUCTS RESEARCH INSTITUTE
» RESEARCH » LABORATORY OF HALAL POLICY AND MANAGEMENT (LPPH) » Researcher

Researcher

  NAME FACULTY RESEARCH PROGRAM
EXPERTISE EMAIL/TEL
1 Prof. Madya Dr. Rodziah Atan                                     (Ketua, Lab. Polisi dan Pengurusan Halal) Jabatan Kejuruteraan Perisian dan Sistem Maklumat, Fakulti Sains Komputer Dan Teknologi Maklumat  Business and Management Software Process Modelling, Software Engineering rodziah@upm.edu.my
2  Prof. Madya Dr. Azmawani Abd Rahman Timbalan Pengarah, Bahagian Geran Penyelidikan, Pusat Pengurusan Penyelidikan   Business and Management  Supply Chain, Operation and Technology Management azar@upm.edu.my
3 Prof. Madya Dr. Suhaimi Ab Rahman Timbalan Dekan (Penyelidikan & Jaringan Industri dan Masyarakat), Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Shariah and Halal Law Business Law, Islamic Banking and Financial Law, Shariah and Halal Law  suhaimiabrahman@upm.edu.my
4 Prof. Madya Dr. Mohhidin Othman Jabatan Pengurusan dan Khidmat Makanan,  Fakulti Sains dan Teknologi Makanan Shariah and Halal Laws Hospitality and Food Service mohhidin@upm.edu.my
5  Prof. Madya Dr. Muhammad Shahrim Abdul Karim Jabatan Pengurusan dan Khidmat Makanan,    Fakulti Sains dan Teknologi Makanan Halal Business and Management Culinary Management, Food Tourism, Heritage Food, Hospitality and Food Service Management shahrim@upm.edu.my
6 Dr. Raja Nerina Raja Yusof Jabatan Pengurusan dan Pemasaran,       Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Business and Management International Management nerina@upm.edu.my
7 Dr. Elistina Abu Bakar  Jabatan Pengurusan Sumber dan Pengajian Penggguna, Fakulti Ekologi Manusia Shariah and Halal Laws Undang-undang dan Perlindungan Pengguna elistina@upm.edu.my
8 Dr. Saodah Ahmad  Jabatan Pembangunan Manusia dan Pengajian Keluarga,   Fakulti Ekologi Manusia Shariah and Halal Laws Undang-undang Keluarga saodahahmad@upm.edu.my
9 Dr. Mohd Daud Awang  Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan, Fakulti Ekologi Manusia Exploratory Research  Syariah, Ekonomi Islam dan Pengajian Islam amdaud@upm.edu.my
10 Dr. Junaina Muhammad Jabatan Perakaunan dan Kewangan,             Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Business and Management Finance, Islamic Banking junaina@upm.edu.my
11  Prof. Madya Dr. Nangkula Utaberta I.A.I  Jabatan Senibina, Fakulti Rekabentuk dan Senibina Exploratory Research  Islamic Architecture, Theory and History of Architecture, Architecture Education   nangkula@upm.edu.my
12 Dr. Ungku Fatimah Ungku Zainal Abidin  Jabatan Pengurusan dan Khidmat Makanan      Fakulti Sains dan Teknologi Makanan Business and Management Food Safety Management and Food Service Management ungkufatimah@upm.edu.my
13 Prof. Madya Dr. Awis Qurni Sazili Laboratori Produksi Haiwan Lestari dan Biodiversiti, Institut Pertanian Tropika Dan Sekuriti Makanan (ITAFoS)  Business and Management  Sains Daging awis@upm.edu.my 
14 Dr. Nor Azura Adzharuddin Jabatan Komunikasi, Fakulti Bahasa Moden Dan Komunikasi  Business and Management Advertising & Marketing in Halal Industry  zurh@upm.edu.my
15  Prof. Madya Dr. Alyani Ismail Jabatan Kejuruteraan Sistem Komputer dan Komunikasi, Fakulti Kejuruteraan Business and Management Micromachining microwave devices, microwave waveguides, microwave filters, RF MEMS alyani@upm.edu.my
16 Prof. Madya Dr. Nitty Hirawaty Kamarulzaman                   (Timbalan Pengarah, IPPH) Jabatan Perniagaantani dan Ekonomi Biosumber, Fakulti Pertanian  Business and Management Pengurusan Rantaian Bekalan Perniagaantani nitty@upm.edu.my
17 Dr. Lokman Hakim Idris  Jabatan Sains Pra Klinikal Veterinar, Fakulti Perubatan Veterinar  Business and Management  Produksi Poultri  hakim_idris@upm.edu.my
18 Prof. Madya Dr Yuhanis Ab Aziz Deputy Dean ( Graduate Studies ), Fakulti Ekonomi dan Pengurusan   Business and Management Tourism and Hospitality Marketing, Services Marketing yuhanis@upm.edu.my 

 

Updated:: 23/05/2018 [salehan]

MEDIA SHARING

HALAL PRODUCTS RESEARCH INSTITUTE
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0397691426
0389439745
B1566563433